For eit konkurransedyktig næringsliv og eit attraktivt lokalsamfunn. 

Skjelt-Ole Bakken 9, 6270 Brattvåg

92881290 - Epost 

  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle

STARTE & DRIVE BEDRIFT

Har du nye idear – eller vil du starte bedrift - kan vi hjelpe deg i gong. Næringsrådgjevar kan hjelpe med rettleiing og informasjon om støtteordningar. Vi har og tilbod om mentorhjelp.

 

Vi tilbyr gratis rettleiing, og vi kan gi deg verdifull informasjon og kontaktar via våre nettverk.

 

Vi samarbeider med Hoppid.no, som  er eit system for gründerhjelp i Møre og Romsdal.

 

Sjå www.hoppid.no

 

Haram kommune har hatt Hoppid-kontor sidan 2006.

Vidare samarbeider vi med inkubatoren i Ålesund Kunnskapspark.

Ta kontakt

Næringsrådgjevar

Inger Synnøve Remme
99424139

E-post

Kommunalt næringsfond i Haram

Næringsfondet er ei støtteordning som skal nyttast til å styrke nyetableringar, innovasjon og næringsutvikling i Haram kommune. Fondet kan også nyttast til vidareutvikling av eksisterande verksemder.

Prosjekt som fremjar entreprenørskap hos unge, kvinner og innvandrarar vert oppfordra til å søkje næringsfondet. Etableringar som har forretningsadresse i kommunen (i samsvar med firmaopplysningar i Brønnøysund), som er nyskapande og som gir moglegheit for mange nye arbeidsplassar, vert spesielt prioriterte.

Søknaden vert skriven på www.regionalforvaltning.no

 

Søknadsfrister:

31. januar

30. april

31. august

30. november