For eit konkurransedyktig næringsliv og eit attraktivt lokalsamfunn. 

Skjelt-Ole Bakken 9, 6270 Brattvåg

92881290 - Epost 

  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle
Search

Nyinflytta tenestehus i Brattvåg


I dag er Haram kommune ferdig innflytta i det nye tenestehuset og har offisiell opning torsdag den 3. oktober. Bygget inneheld både nytt legekontor, helsestasjon, bibliotek,, servicetorg, innbyggartorg med frivilligsentral i tillegg til dei andre brukarretta og administrative funksjonane innan helse og omsorg, tekniske tenester, oppvekst, sentraladministrasjon osv., ulike typar møterom og spesialrom.