Search

Nyinnflytta tenestehus i Brattvåg

Updated: Aug 28


I dag er Haram kommune ferdig innflytta i det nye tenestehuset og har offisiell opning torsdag den 3. oktober. Bygget inneheld både nytt legekontor, helsestasjon, bibliotek,, servicetorg, innbyggartorg med frivilligsentral i tillegg til dei andre brukarretta og administrative funksjonane innan helse og omsorg, tekniske tenester, oppvekst, sentraladministrasjon osv., ulike typar møterom og spesialrom.


For eit konkurransedyktig næringsliv og eit attraktivt lokalsamfunn. 

Skjelt-Ole Bakken 9, 6270 Brattvåg

99424139 - Epost 

  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle