Search

Norges Beste Vertskommune for Næringslivet


NHO og KS har i samarbeid sett i gang ein kåring av gode vertskapskommunar for næringslivet. Oslo 9. april 2019 - Haram kåres til Norges beste vertskommune for næringslivet i kategori små kommuner.

Mange kommuner har samarbeidet godt med næringslivet, og det er flere som har mye å lære bort.

Juryen legg vidare følgjande til grunn for kåringen:


“Kommunen har jobbet offensivt, systematisk og målrettet med næringsutvikling gjennom 25 år, og trukket næringslivet inn i kommunens strategiarbeid helt siden 90-tallet. Dette har resultert i en modell for samarbeid mellom kommunen, utdanningsaktører og næringslivet som har resultert i så stor tillit at samarbeidet har overlevd skiftende konjunkturer og økende inntreden av internasjonalt eierskap i det lokale næringslivet.Det er bl.a. utarbeidet partnerskapsavtaler mellom skolene og bedriftene for å sikre relevant utdanningstilbud for lokalt nærings- og arbeidsliv og bruk av lærlinger som lærekrefter i skolene. Kommunen blir fra 1. januar 2020 en del av langt større nye Ålesund kommune. I sammenslåingsprosessen er det vedtatt at Haram-modellen for næringsutvikling skal legges til grunn for næringssamarbeidet i den nye storkommunen.”


Vår eigen Henrik Dalelid Vedde var smilenede tilstades under kåringen på Kommunalpolitisk Toppmøte i Oslo i dag saman med ordførar Vebjørn Krogsæter og rådmann Turid Hanken, og seier følgjande:

Dette viser verdien av godt arbeid og styrken i Haramsmodellen som knyter næringslivet, akademia og politikken tett saman.

For eit konkurransedyktig næringsliv og eit attraktivt lokalsamfunn. 

Skjelt-Ole Bakken 9, 6270 Brattvåg

99424139 - Epost 

  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle