Search

Haramskonferansen 2019


TOPPNAVN TIL HARAMSKONFERANSEN

Haramskonferansen kan i år by på eit svært spennande program med til dømes næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, Røkke sin miljøsjef Nina Jensen og DNV GL sin toppsjef Ditlev Engel.

Vi har som mål å hente viktige stemmer frå den nasjonale debatten til Sunnmøre, samtidig som vi løftar fram dei lokale aktørane som opererer internasjonalt. Vi meiner dette er ein spennande miks som vil gi gode perspektiv på årets tema, berekraftig leiing.

Meir info og påmelding: https://www.hniforum.no/haramskonferansen


EIN ATTRAKTIV MØTEPLASS

Haramskonferansen er ein regional næringskonferanse på Sunnmøre som arrangerast av Haram Næring og Innovasjonsforum i samarbeid med ÅKP og Haram kommune. Rundt 250 deltakarar er vente til konferansen som arrangerast i Brattvåg, sentralt i den maritime klynga på Møre. Konferansen har som mål å vere ein attraktiv møteplass for bedrifter der ein får nye impulsar og inspirasjon i kvardagen.


Den dramatiske endringa i offshoreindustrien har lagt som bakteppe for Haramskonferansen dei siste åra. I 2019, er det i forlenging av dette, naturleg å sette «berekraftig leiing» på agendaen. Verdskommisjonen for miljø og utvikling leia av vår eigen Gro Harlem Brundland lanserte omgrepet berekraftig utvikling allereie i 1987. No i dag set FNs 17 berekraftsmål retning på verdssamfunnet. Korleis påverkast norsk politikk og næringsliv av desse? Kva gjer vi for å leie vår utvikling inn mot større miljømessig, sosial og økonomisk berekraft? Kva for nye forretningsmoglegheiter kan dette gi oss?


RØKKE SITT REV OCEAN-PROSJEKT OG NINA JENSEN

Haramskonferansen har som ein av få lykkast med å få Nina Jensen fra REV Ocean som foredragsholdar. Kjell Inge Røkke står som kjent bak prosjektet og fartøyet REV Ocean, i samarbeid med WWF. Dette blir verdens mest avanserte forskingsskip (REV er en forkortelse for Research, Expedition og Vessel). Tidlegare generalsekretær i WWF, Nina Jensen, er tilsett som leiar for prosjektet.

At vi fekk Nina Jensen til Haramskonferansen for å snakke om REV-prosjektet og bærekraftig leiing er vi godt nøgt med. Ho er ettertrakta som innleiar og vi gleder oss til å høyre meir om planane.

Forskningsskipet REV Ocean skal da også byggjast i Haram kommune, ved Vard Brattvaag.


FØRSTE MED EIGEN APP

Haramskonferansen lanserer samstundes som første konferanse på Sunnmøre ein egen app som gjer det enklare for deltakarane å melde seg på, halde seg oppdatert om programmet, lese om innleiarane, kommunisere med andre deltakarar og avtale møter. Appen skal også redusere bruken av plast og papir under sjølve konferansen.


Tema: «Berekraftig leiing»

Dato: Tysdag 12.02.2019

Sted: Ingebrigt Davik huset, Brattvåg


https://www.hniforum.no/haramskonferansen

For eit konkurransedyktig næringsliv og eit attraktivt lokalsamfunn. 

Skjelt-Ole Bakken 9, 6270 Brattvåg

99424139 - Epost 

  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle