Search

Fullfør Nordøyvegen nå

Skrevet av Svein Leon Aure, styreleder Maritimt Forum Nordvest og Arnfinn Ingjerd, daglig leder, Maritimt Forum Nordvest


Næringslivet og innbyggerne i Haram og Sandøy krever bedre infrastruktur. Stortinget, fylkespolitikerne og kommunene har alle sagt ja til å bygge Nordøyvegen.
Byggearbeidet er godt i gang og flere hundrede millioner kroner er brukt på prosjektet allerede.


Likevel er det skapt usikkerhet om Nordøyvegen vil bli bygd ferdig. Årsaken til usikkerheten er fylkesrådmannens nye økonomiske analyser.


Men: Private, næringslivet og kommunene stiller opp med 800 millioner.


Bompenger i 20 år gir inntekter på over 500 millioner.


Ifølge en fersk analyse fra Deloitte vil fylket ikke tape penger, men spare nesten en milliard de neste 40 åra ved å bygge vegen ferdig nå.


Nordøyvegen vil styrke konkurransekraften til havnæringene i regionen.


Havnæringene står sterkt i Haram og Sandøy.


Disse næringene har store muligheter for vekst.


Et eksempel blant mange er Havsul I offshore vindkraftpark som kommer nå.


En framtidig vekst krever en moderne infrastruktur.


Et annet eksempel: Automasjonsmiljøet på Longva er uroa for om Kongsberg vil bygge videre på kompetansen de har opparbeidet gjennom generasjoner, eller om Kongsberg vil samle automasjonsaktiviteten til sine bedrifter på Østlandet. Fastlandsforbindelse eller ikke vil kunne bli avgjørende.


Havnæringene i Nordvest har gode forutsetninger for å styrke sin konkurransekraft for kommende generasjoner.


Politiske beslutninger i dag vil være med på å bestemme hvor sterke vi er om 10–20 år, for ikke å si 50–100 år.


Hvis fylkestinget ikke gir klarsignal til at Nordøyvegen skal fullføres nå, risikerer vi en svekket konkurransekraft med påfølgende tap av arbeidsplasser. Og tapte muligheter for vekst.


Maritimt Forum Nordvest vil be fylkestinget i desember om å feie all tvil til side og fullføre byggingen av Nordøyvegen.


Fylket skal jobbe for at «Møre og Romsdal skal ha attraktive byregioner og tettsteder, levende lokalsamfunn med lokalt forankret næringsliv og gode bo- og oppvekstmiljø».


Dette gjelder også for Nordøyane.

For eit konkurransedyktig næringsliv og eit attraktivt lokalsamfunn. 

Skjelt-Ole Bakken 9, 6270 Brattvåg

99424139 - Epost 

  • Instagram - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle
  • Facebook - Grey Circle